Ben ik een goede kandidaat om mijn ogen te laten laseren?

Niet iedereen kan zijn ogen laten laseren. Er zijn enkele strikte voorwaarden die bij de meeste kandidaten voor ooglaserchirurgie van toepassing moeten zijn:

  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Stabiel zicht voor de laatste 2 jaar
  • Geen voorgeschiedenis of symptomen van een hoornvliesaandoening
  • Geen belastende oogproblemen zoals keratoconus (verdunning van het hoornvlies), diabetische retinopathie, maculaire degeneratie of glaucoom
  • Geen last hebben van droge ogen
  • Niet zwanger zijn en geen borstvoeding geven
  • Een refractie binnen bepaalde grenzen

Na een laser operatie is het te verwachten dat het zicht significant zal verbeteren. Bij sommige patiënten is het echter mogelijk dat er in bepaalde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld tijdens het rijden in het donker) alsnog een bril zal nodig zijn. Een goede kandidaat heeft dus best niet de verwachting dat een bril nooit nog nodig zal zijn.