De verschillende ooglaser technieken

Er bestaan veel soorten ooglaser technieken (LASIK, PRK, ASA, LASEK, Epi-LASIK, LBV, SMILE, PTK, YAG, SLT, PRP). Niemand heeft exact dezelfde ogen, dus de behandeling die voor de ene persoon wordt aanbevolen door zijn oogarts, kan anders zijn dan die van een ander persoon.

LASIK

Indicaties: Refractieve chirurgie voor de behandeling van bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, presbyopie

LASIK, wat staat voor Laser Assisted In-Situ Keratomileusis, is een van de meest populaire refractieve operaties die er zijn. Dit komt doordat de techniek al vrij lang beschikbaar is en een snel herstel met weinig ongemakken biedt. Meer dan 90% van de patiënten zou LASIK kiezen of hebben aanbevolen voor hun ooglaserbehandeling. De meerderheid van de mensen heeft de volgende dag reeds een perfect zicht. Deze techniek is bij de nieuwste lasercentra volledig mesvrij en gebruikt twee lasers om het hoornvlies opnieuw vorm te geven. Het kan bijziendheid, hypermetropie, astigmatisme en presbyopie behandelen.

Eerst wordt er met de femtosecond laser een flap gemaakt in het oppervlakkige hoornvlies op een diepte van 105 um. Het gemiddelde hoornvlies is 550um dik. De femtosecond laser gebruikt licht om meerdere (miljoenen) kleine gasbelletjes te creëren die allemaal samenkomen in de vorm van de oppervlakkige flap. Deze laser is een infrarode laser met een golflengte van 1053 nm. De laser is geluidloos en heeft slechts 15 seconden nodig om deze flap te voltooien.

Vervolgens wordt een tweede laser gebruikt. Deze excimerlaser hervormt het hoornvlies onder de flap. Bij bijziendheid vlakt de excimerlaser de kromming van het hoornvlies af en bij hypermetropie maakt de laser het hoornvlies boller. Hoe hoger de dioptrie van uw contactlenzen of bril, hoe meer hoornvliesweefsel wordt hervormd. Deze laser verwijdert het hoornvliesweefsel. De excimerlaser zendt een koude straal ultraviolet licht uit van 193 nm. Deze laser kunt u tijdens de behandeling horen en de behandeling kan afhankelijk van uw dioptrie 5 seconden tot 25 seconden duren. Je bent in totaal ongeveer 10 tot 15 minuten in de laserkamer.

LASIK is een goed gekende en erg betrouwbare behandelmethode. Er zijn enkel oogdruppels nodig als plaatselijke verdoving. De laserbehandeling duurt slechts enkele seconden en het herstel gaat erg snel. Normaal gezien kan de patiënt de volgende dag al autorijden en akke dagdagelijkse activiteiten uitvoeren zonder bril. De eerste LASIK-operatie werd in 1991 in de Verenigde Staten uitgevoerd.

PRK

Indicaties: Refractieve chirurgie voor de behandeling van bijziendheid, astigmatisme, presbyopie

PRK, wat staat voor Photo Refractive Keratectomy, is de eerste ooglasertechniek. Het is nu grotendeels vervangen door LASIK maar heeft nog steeds een nut om patiënten met dunne hoornvliezen te behandelen. Het is ook een mesvrije techniek en kan met succes myopie (bijziendheid) en astigmatisme behandelen en corrigeren. PRK is niet geschikt voor matige tot hoge hypermetropie (verziendheid). PRK was het eerste type ooglaserchirurgie voor oogcorrectie en is de voorloper van de populaire LASIK-procedure. PRK werkt door het hoornvlies op dezelfde manier te hervormen als LASIK, maar het opnieuw vormgeven gebeurt op het oppervlak zodra de epitheelcellen zijn verwijderd. Aan het einde van de laserbehandeling wordt een verbandlens gebruikt. PRK gebruik precies dezelfde laser als voor LASIK wordt gebruikt. Het herstel van het oog na een PRK-behandeling duurt iets langer dan herstel na LASIK. Waar LASIK-herstel slechts 4-5 uur duurt, kan PRK 4 tot 5 dagen nodig hebben om te genezen en de uiteindelijke verbetering treedt op na 3 a 4 weken. PRK bestaat sinds 1988 en is een erg veilige techniek.

ASA

Indicaties: Refractieve chirurgie voor de behandeling van bijziendheid, astigmatisme, presbyopie

ASA staat voor Advanced Surface Ablation. Deze techniek is dezelfde als PRK, maar maakt gebruik van het Zeiss-excimerlaser Advanced Surface Ablation-programma om het hoornvlies opnieuw vorm te geven.

LASEK

Indicaties: Refractieve chirurgie voor de behandeling van bijziendheid, astigmatisme, presbyopie

LASEK, wat staat voor Laser Assisted Sub-Epithelial Keratomileusis, is een procedure vergelijkbaar met PRK. Net als bij PRK wordt het hoornvliesepitheel gescheiden van de onderliggende stromale laag. Maar in plaats van dit weefsel volledig te verwijderen en weg te gooien, zoals in PRK, wordt de ultradunne “flap” van epitheel naar één kant van het hoornvlies geduwd, waar het aan het oog blijft vastzitten (zoals de dikkere flap van hoornvliesweefsel die tijdens LASIK-operatie).

Nadat de laserbehandeling is voltooid, wordt het epitheelweefsel opnieuw gepositioneerd op het oogoppervlak om het gebied te bedekken dat een laserbehandeling heeft ondergaan, en wordt een verbandlens op het oog geplaatst om het epitheel op zijn plaats te houden terwijl het geneest.

Het is echter belangrijk op te merken dat LASEK doorgaans meer ongemak en een langere hersteltijd met zich meebrengt in vergelijking met LASIK-chirurgie. Er is geen verschil in genezingstijd of visueel resultaat tussen PRK en LASEK.

EPI-LASIK

Indicaties: Refractieve chirurgie voor de behandeling van bijziendheid, astigmatisme, presbyopie

EPI-LASIK is een variatie op de PRK-procedure. De epi-lasik-flap lijkt sterk op de dunne flap die wordt gemaakt bij LASEK-chirurgie. Bij beide procedures bevat de flap alleen cellen uit de zeer dunne buitenste laag van het hoornvlies, het epitheel genaamd. Het verschil is hoe de epi-LASIK- en LASEK-flappen worden gemaakt.

Een LASEK-flap wordt gemaakt met een tool die een scherp mes heeft. In epi-LASIK wordt de flap gescheiden van de onderliggende hoornvlieslaag (de stroma) met een instrument dat een epitheliale scheider wordt genoemd en dat een oscillerend plastic blad heeft met een dunne stompe rand.

En in tegenstelling tot LASEK, wordt er bij epi-LASIK meestal geen alcoholoplossing gebruikt om de epitheelcellen los te maken van het onderliggende cornea-stroma. Epi-LASIK ooglaseren bestaat al sinds het begin van de jaren 2000. De techniek is vooral geschikt voor mensen met een dun hoornvlies, met onvoldoende weefsel voor LASIK.

Net als bij PRK wordt het visuele herstel vertraagd en wordt er meer ongemak ervaren tijdens het herstel. Soms hebben patiënten reeds na drie dagen een behoorlijk zicht, maar bij anderen kan het drie tot zes maanden duren voor het eindresultaat bereikt is. Meestal kunt u binnen een week na de operatie autorijden.

LBV

Indicaties: Refractieve chirurgie voor de behandeling van presbyopie

LBV, wat staat voor Laser Blended Vision is een lasertechniek om 45-plussers zowel afstands- als leesvisie te geven. Het gebruikt mono-vision waarbij het dominante oog wordt behandeld voor afstand en het niet-dominante oog wordt behandeld voor dichtbij. Het maakt gewoonlijk gebruik van LASIK, maar ook de PRK-technieken kunnen worden gebruikt bij bijziende patiënten.

SMILE

Indicaties: Refractieve chirurgie voor behandeling van hoge bijziendheid

SMILE wat staat voor Small Incision Lenticule Extraction, is een nieuwe techniek. Het is mesvrij en gebruikt één laser. SMILE gebruikt een femtosecond laser om een ​​lensvormige schijf van weefsel in het hoornvlies te creëren. Deze schijf van weefsel wordt een ‘lenticule’ genoemd. De grootte en vorm van de lenticule wordt aangepast aan de brekingsfout van de patiënt. De ooglaserchirurg verwijdert de lenticule via een incisie van 4-5 mm op het hoornvlies. De verwijdering van het weefsel zorgt voor een afvlakking en hervorming van het hoornvlies en corrigeert daardoor het zicht.

Het visuele herstel gaat wat langzamer dan bij LASIK en het corrigeren van eventuele restdioptrie is wat moeilijker.

PTK

Indicaties: recidiverend epitheliaal erosiesyndroom, basaalmembraanaandoening, hoornvlieslittekens

PTK staat voor Photo Therapeutic Keratectomy. Deze laserbehandeling gebruikt de excimeerlaser om het hoornvliesoppervlak te polijsten en om onregelmatig weefsel te verwijderen. In sommige gevallen kan tegelijkertijd een refractieve foutbehandeling zoals PRK worden gebruikt.

YAG

Indicaties: ooglaserbehandeling voor de behandeling van secundair cataract

YAG staat voor neodymium-Yttrium Aluminium Garnet. Deze laser zorgt voor een snelle, effectieve en pijnloze behandeling van de opaciteit van de posterieure capsule (PCO), ook wel bekend als ‘secundaire cataract’. De procedure wordt YAG-laser posterieure capsulotomie genoemd.

Bij een cataractoperatie wordt de troebele ooglens vervangen door een kunstlens. Bij sommige patiënten kan na een cataractoperatie het dunne membraan achter de lens (het achterste kapsel) wazig worden. Dit veroorzaakt wazig zien, net als een cataract, en daarom wordt de troebelheid van het achterste kapsel vaak een ‘secundair cataract’ genoemd.

Een YAG-lasercapsulotomieprocedure is extreem snel, eenvoudig en effectief. Het kan tijdens een consultatie worden uitgevoerd, u hoeft dus niet geopereerd te worden en het is volledig pijnloos.

Patiënten zullen meestal een onmiddellijke verbetering opmerken na hun YAG-lasercapsulotomiebehandeling. Er is een kans dat u enkele weken daarna enkele ‘floaters’ in uw zicht heeft, maar ernstige bijwerkingen van YAG-lasercapsulotomie zijn zeer zeldzaam.

SLT

Indicaties: ooglaserbehandeling voor behandeling van glaucoom

SLT staat voor Selective Laser Trabeculoplasty, is een vorm van laserchirurgie die wordt gebruikt om de intraoculaire druk bij glaucoom te verlagen. Het wordt gebruikt wanneer oogdruppelmedicijnen de oogdruk niet voldoende verlagen of aanzienlijke bijwerkingen veroorzaken. Het kan soms worden gebruikt als eerste behandeling bij glaucoom.

Mensen met openhoekglaucoom (het drainagesysteem in het voorste deel van het oog is open) en die hun intraoculaire druk (IOP) moeten verlagen, komen in aanmerking voor de procedure.

Bij SLT gaat de laser energie stralen op het drainageweefsel in het oog. Dit start een chemische en biologische verandering in het weefsel dat resulteert in een betere afvoer van vloeistof uit het oog. Dit resulteert uiteindelijk in een verlaging van de oogdruk. Het kan 1 tot 3 maanden duren voordat verbetering optreedt.

Indien SLT als eerste therapie gebruikt wordt, kan het de oogdruk met 30% verlagen. Dit is vergelijkbaar met de drukverlaging van de krachtigste en meest gebruikte klasse van glaucoomoogdruppels (prostaglandine-analogen). Dit effect zal wel minder zijn als de patiënt al glaucoommedicatie gebruikt.

Het effect duurt over het algemeen tussen de 1 en 5 jaar, en in zeldzame gevallen zelfs langer. Als het effect niet minstens 6-12 maanden duurt, wordt de behandeling niet succesvol beschouwd.

Sommige mensen met glaucoom kunnen enkel met deze laserbehandeling worden behandeld. Anderen hebben extra drukverlaging nodig en moeten daarom mogelijk ook oogdruppels voor glaucoom gebruiken. Beschouw de SLT als equivalent aan één glaucoommedicijn. Net zoals sommige mensen meer dan één glaucoommedicijn nodig hebben om hun druk onder controle te houden, hebben sommigen mogelijk ook de laserbehandeling plus een of meerdere medicaties nodig. Het is belangrijk om te weten dat SLT je niet zal genezen van glaucoom, net zoals medicatie en chirurgie dat niet zijn. Welke methode ook wordt gebruikt om glaucoom te behandelen, passende follow-up en geregelmatige testen bij de oogarts zijn van cruciaal belang.

SLT wordt al 15 jaar gebruikt in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

PRP

Indicaties: Ooglaserbehandeling voor de behandeling van diabetische retinopathie

PRP staat voor Pan Retinal Photocoagulation. Deze laser verbetert het gezichtsvermogen niet, maar wordt gebruikt om verder visueel verlies te voorkomen. Ze wordt gewoonlijk gebruikt bij diabetische oogaandoeningen of oogaandoeningen waarbij de bloedtoevoer is aangetast. De laser veroorzaakt een kleine fotocoagulatie in het netvlies en vermindert de algehele zuurstofbehoefte voor het oog. De originele laser die voor PRP werd gebruikt, was een Argon-laser en gebruikt licht in het 488 nm en 532 nm groene spectrum. Nieuwere lasers die in PRP worden gebruikt, zijn onder meer Nd-YAG-, Dye Yellow- en Diode-lasers met dubbele frequentie.

Dit is een overzicht van de meest gekende en gebruikte technieken die gebruikt worden bij het ooglaseren. De oogchirurg zal samen met u de techniek kiezen die het meest geschikt is voor uw ogen.