Waarom een regelmatige oogcontrole een goed idee is

De ogen zijn één van de meest kwetsbare organen van ons lichaam en een goed zicht is heel belangrijk in ons dagelijks leven. Een check up van je ogen kan oogaandoeningen opsporen in het vroegste stadium en je zicht beschermen. Hoe frequent ga je nu best naar de oogarts voor een oogcontrole, zelfs al draag je geen bril of contactlenzen?

Bij kinderen worden er controles op regelmatige tijdstippen voorzien door Kind en Gezin en nadien via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Kinderen met afwijkende resultaten worden doorverwezen naar de oogarts. Wanneer er een familiaal risico bestaat op een lui oog (amblyopie) of wanneer je opmerkt dat je kindje (soms) scheel kijkt, is een controle bij de oogarts zeker aangewezen.

Tussen de leeftijd van 30 en 40 jaar is een controle om de 3 à 4 jaar voldoende wanneer je geen bril of contactlenzen draagt, geen klachten hebt en in goede gezondheid verkeert. Draag je wel een bril of contactlenzen dan laat je best een oogonderzoek uitvoeren om de 2 à 3 jaar. Komen er specifieke oogziekten voor in de familie, neem je medicatie of heb je een chronische aandoening die een effect kan hebben op je ogen, dan ga je best frequenter op controle.

Vanaf 40 jaar is een algemene controle bij de oogarts aangewezen om de 1 à 2 jaar ook al draag je geen bril of contactlenzen en heb je geen klachten. Met de leeftijd stijgt namelijk het risico op bepaalde oogziekten zoals onder andere glaucoom (verhoogde oogdruk), leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) en cataract.

In sommige gevallen is een controle minstens éénmaal per jaar aangewezen:

  • In geval van diabetes voor het opsporen van netvliesafwijkingen veroorzaakt door de diabetes.
  • Wanneer er in de familie glaucoom/verhoogde oogdruk voorkomt laat je best een jaarlijkse controle uitvoeren vanaf je veertigste.
  • Wanneer er in de familie (leeftijdsgebonden) maculadegeneratie voorkomt laat je je ogen ook best nakijken vanaf je veertigste.

Twijfel je wanneer je best terug op controle komt? Aarzel dan niet om het te vragen aan je oogarts!