Voor wat dient een gezichtsveldonderzoek?

Het is een test die je centraal en perifeer gezichtsveld onderzoekt.

Elk oog wordt afzonderlijk getest. Het oog dat op dat moment niet getest wordt, wordt afgedekt. Terwijl u blijft kijken naar een fixatiepunt (groen kruis of oranje lampje), zullen lichtjes van wisselende grootte en helderheid getoond worden. Ze verschijnen op verschillende plaatsen rond het fixatiepunt. Het is de bedoeling dat je op de knop drukt als je een lichtpunt ziet.

Centraal gezichtsveld: OCTUPUS TEST

  • Om beschadiging van glaucoom op te sporen.
  • Om netvlies- of zenuwletsels op te sporen.
  • Om schade aan het centraal zenuwstelsel op te sporen.
  • Na een hersenbloeding of trombose om uitval van een deel van het gezichtsveld aan beide ogen uit te sluiten.

Perifeer gezichtsveld: GOLDMAN TEST

  • Na een hersenbloeding of trombose om uitval van een deel van het gezichtsveld aan beide ogen uit te sluiten.
  • Voor het bepalen van invaliditeit.
  • Voor een chauffeursonderzoek. Dat is om de vijf jaar nodig bij personen met een rijbewijs groep II (vrachtwagen/personenvervoer).